Những lưu ý trước khi làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Trước sự bùng nổ mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ đã mở ra những thách thức và cơ hội lớn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Để phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi phương thức, cách thức làm việc mới và một trong số đó là việc áp dụng triển khai những ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công việc của doanh nghiệp mình. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước, đi đầu là ngành thuế cũng nỗ lực hết mình trong việc cải cách các thủ tục hành chính, tạo ra các dịch vụ công trực tuyến giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện nghĩa vụ nộp báo cáo thuế qua mạng, kê khai và nộp thuế, hoàn thuế…. Các doanh nghiệp cũng đang nỗ lực hoàn thành chủ trương sớm chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Theo thống kê, số lượng các doanh nghiệp làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử trong năm 2019, 2020 gia tăng đột biến. Đây là tín hiệu tốt cho thấy sự hợp tác và sự chuyển đổi mạnh mẽ của các doanh nghiệp

Tuy nhiên, để đảm bảo việc làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử diễn ra đúng như quy định hiện hành của pháp luật về hóa đơn, các doanh nghiệp cần phải lưu ý những điều sau:

-Doanh nghiệp phải có chữ ký số

– Đảm bảo máy tính đã cài đặt phần mềm HTKK mới nhất để có thể làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm này và kết xuất ra file xml

– Có quyết định sử dụng hóa đơn và hóa đơn mẫu và phải scan đính kèm vào file word để nộp qua mạng.

thông báo phát hành hóa đơn

Thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn phải đảm bảo:

-Thông tin tên, địa chỉ, đơn vị phát hành phải ghi đúng với thông tin đăng ký thuế

Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn không bị trùng với các số hóa đơn đã thông báo phát hành

– Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn cần phải đúng với thông tin trên mẫu hóa đơn đính kèm

– Ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn phải đúng theo quy định

– Phải ghi thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và phải khớp với thông tin trên quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đính kèm. 

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân trên phần mềm HTKK

Tìm hiểu quy định về hóa đơn bán hàng thông thường

Đối với quyết định áp dụng hóa đơn điện tử các doanh nghiệp cần phải lưu ý:

-Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử phải có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế

– Nội dung trên quyết định áp dụng hóa đơn điện tử phải có đầy đủ các nội dung theo mẫu quyết định

Đối với hóa đơn mẫu, doanh nghiệp cần phải lưu ý:

-Hóa đơn mẫu phải có đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn

– Thông tin tên, địa chỉ đơn vị trên hóa đơn mẫu phải đúng với thông tin đăng ký thuế

Theo quy định tại Thông tư 32/2011 thì chỉ sau 02 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ và có thông báo của cơ quan thuế thì doanh nghiệp sẽ được áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử.

Như vậy có thể thấy, việc triển khai áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử là một trong những nội dung rất được các doanh nghiệp quan tâm hiện nay. Đây cũng là một trong những biện pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp được diễn ra tốt nhất. Với những chia sẻ trên hy vọng không chỉ giúp các doanh nghiệp nắm được những chú ý quan trọng khi thực hiện làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử mà còn nắm được ý nghĩa của việc nhanh chóng chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo chủ chương, chính sách của nhà nước.